Politica de calitate

/Politica de calitate
Politica de calitate 2018-06-18T12:38:21+00:00
calitate

DECLARATIA DE POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

Politica S.C. BIT ALARMS ACG S.R.L. in domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca este de a livra produse/servicii de calitate, de a armoniza interesele firmei  cu necesitatile mediului si de a desfasura activitati menite sa imbunatatateasca securitatea si sanatatea in munca, conforme cu cerintele de management stabilite prin standardele de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005.

Directorul general isi asuma responsabilitatea pentru definirea, implementarea si mentinerea politicii calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii in munca in cadrul societatii prin asigura conditiilor materiale si umane necesare pentru aplicarea, cunoasterea si insusirea de catre intregul personal a cerintelor prevazute si descrise in documentatia aferenta sistemului de management integrat.

Astfel am stabilit urmatoarele obiective generale:

  • politica privind managementul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca sa fie inteleasa, aplicata, mentinuta la toate nivelurile societatii si comunicata intregului personal;
  • satisfacerea integrala a cerintelor clientilor astfel incat anual sa nu se formuleze reclamatii;
  • realizarea calitatii produselor/lucrarilor/serviciilor la un pret optim prin utilizarea eficienta a resurselor tehnologice si umane;
  • sporirea competitivitatii pe piata a lucrarilor executate de noi;
  • mentinerea si extinderea segmentelor de piata;
  • asigurarea unui dialog permanent cu toate partile interesate, din interiorul si din afara societatii;
  • cunoasterea cerintelor legale si de reglementare referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitatea muncii, aplicabile produselor, serviciilor si proceselor societatii noastre;
  • asigurarea unui sistem de organizare, care sa permita evaluarea performantei de mediu;
  • asigurarea conditiilor de munca si resurselor necesare, în special personal corespunzator astfel incat sa nu inregistram accidente de munca si/sau boli profesionale;
  • reducerea pierderilor tehnologice de materii prime;

Politica societatii si obiectivele propuse sunt comunicate intregului personal prin difuzarea si prelucrarea documentelor sistemului de management integrat in toate structurile organizatorice.

Conducatorii structurilor organizatorice au obligatia de a prezenta si de a se asigura in permanenta ca aceasta politica este inteleasa si aplicata. Intreg personalul este responsabil pentru insusirea si respectarea prevederilor incluse in documentele sistemului de management integrat.

error: Content is protected !!